TRỌN BỘ MÁY TÍNH CŨ

-3% Main G41,E8400,ram 4g,hd 250G, Màn 18.5inch
  • Hãng: Công ty
-2% Main H61,Core i3 3220,ram 4g,hd 250G, Màn 20inch
  • Hãng: Công ty
-8% Case H61,G630,ram 4g,hd 160G, Màn 18.5inch
  • Hãng: Công ty
-5% Main H61,G2030,ram 4g,hd 250G, Màn 18.5inch
  • Hãng: Công ty
Hotline: 0984405088