MÁY TÍNH ĐỒ HỌA

-2% MAIN H310,Core i3 8100,RAM 8G,GTX 1060-3Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN H310,Core i3 8100,RAM 8G,GTX 1060-3Gb

14.850.000₫
15.150.000₫
-1% MAIN H310,Core i3 8100,RAM 8G,GTX 1050Ti-4Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN H310,Core i3 8100,RAM 8G,GTX 1050Ti-4Gb

13.800.000₫
13.950.000₫
-1% MAIN H310,Core i3 8100,RAM 8G,GTX 1050-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN H310,Core i3 8100,RAM 8G,GTX 1050-2Gb

12.800.000₫
12.950.000₫
-2% MAIN B250,Core i7 7700,RAM 8G,GTX 1060-3Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B250,Core i7 7700,RAM 8G,GTX 1060-3Gb

16.650.000₫
16.950.000₫
-1% MAIN B250,Core i7 6700,RAM 8G,GTX 1060-3Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B250,Core i7 6700,RAM 8G,GTX 1060-3Gb

15.950.000₫
16.150.000₫
-2% MAIN B250,Core i5 7500,RAM 8G,GTX 1060-3Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B250,Core i5 7500,RAM 8G,GTX 1060-3Gb

13.850.000₫
14.150.000₫
-3% MAIN B250,Core i5 7500,RAM 8G,GTX 1050Ti-4Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B250,Core i5 7500,RAM 8G,GTX 1050Ti-4Gb

13.550.000₫
13.950.000₫
-2% MAIN B250,Core i5 7500,RAM 8G,GTX 1050-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B250,Core i5 7500,RAM 8G,GTX 1050-2Gb

12.250.000₫
12.550.000₫
-2% MAIN B85,Core i7 4770,RAM 8G,GTX 950-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B85,Core i7 4770,RAM 8G,GTX 950-2Gb

10.350.000₫
10.550.000₫
-2% MAIN B85,Core i5 4570,RAM 8G,GTX 950-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B85,Core i5 4570,RAM 8G,GTX 950-2Gb

8.650.000₫
8.850.000₫
-3% MAIN B75,Core i7 3770,RAM 8G,GTX 950-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B75,Core i7 3770,RAM 8G,GTX 950-2Gb

9.350.000₫
9.650.000₫
-1% MAIN B75,Core i5 3470,RAM 8G,GTX 950-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B75,Core i5 3470,RAM 8G,GTX 950-2Gb

7.850.000₫
7.950.000₫
Hotline: 0984405088