MÁY TÍNH ĐỒ HỌA

-21% MAIN B75,Core i7 3770,RAM 8G,GTX 1050-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B75,Core i7 3770,RAM 8G,GTX 1050-2Gb

9.150.000₫
11.650.000₫
-14% MAIN B85,Core i5 4570,RAM 8G,GTX 1050-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B85,Core i5 4570,RAM 8G,GTX 1050-2Gb

8.450.000₫
9.850.000₫
-12% MAIN B85,Core i7 4770,RAM 8G,GTX 1050-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B85,Core i7 4770,RAM 8G,GTX 1050-2Gb

10.150.000₫
11.550.000₫
-18% MAIN H61,Core i5 3470,RAM 8G,GTX 1050-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN H61,Core i5 3470,RAM 8G,GTX 1050-2Gb

7.350.000₫
8.950.000₫
-17% MAIN H61,Core i5 3470,RAM 16G,GTX 1050-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN H61,Core i5 3470,RAM 16G,GTX 1050-2Gb

8.250.000₫
9.950.000₫
-14% MAIN B85,Core i7 4770,RAM 16G,GTX 1050-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B85,Core i7 4770,RAM 16G,GTX 1050-2Gb

10.850.000₫
12.550.000₫
-14% MAIN B85,Core i5 4570,RAM 16G,GTX 1050-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B85,Core i5 4570,RAM 16G,GTX 1050-2Gb

9.350.000₫
10.850.000₫
-15% MAIN H61,Core i7 3770,RAM 16G,GTX 1050-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN H61,Core i7 3770,RAM 16G,GTX 1050-2Gb

9.950.000₫
11.650.000₫
-12% MAIN B360,Core i7 8700,RAM 16G,GTX 1050Ti-4Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B360,Core i7 8700,RAM 16G,GTX 1050Ti-4Gb

16.650.000₫
18.950.000₫
-14% MAIN B360,Core i7 8700,RAM 8G,GTX 1050-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B360,Core i7 8700,RAM 8G,GTX 1050-2Gb

15.450.000₫
17.950.000₫
-13% MAIN B360,Core i5 8400,RAM 8G,GTX 1050-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B360,Core i5 8400,RAM 8G,GTX 1050-2Gb

11.250.000₫
12.950.000₫
-16% MAIN H61,Core i7 3770,RAM 16G,GTX 950-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN H61,Core i7 3770,RAM 16G,GTX 950-2Gb

8.950.000₫
10.650.000₫
-15% MAIN B85,Core i5 4570,RAM 16G,GTX 950-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B85,Core i5 4570,RAM 16G,GTX 950-2Gb

8.350.000₫
9.850.000₫
-14% MAIN B85,Core i7 4770,RAM 16G,GTX 950-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B85,Core i7 4770,RAM 16G,GTX 950-2Gb

9.950.000₫
11.550.000₫
-8% MAIN H310,Core i3 8100,RAM 16G,GTX 1050-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN H310,Core i3 8100,RAM 16G,GTX 1050-2Gb

11.250.000₫
12.250.000₫
-11% MAIN H310,Core i3 8100,RAM 16G,GTX 1050Ti-4Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN H310,Core i3 8100,RAM 16G,GTX 1050Ti-4Gb

11.550.000₫
12.950.000₫
-10% MAIN H310,Core i3 8100,RAM 16G,GTX 1060-3Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN H310,Core i3 8100,RAM 16G,GTX 1060-3Gb

11.850.000₫
13.150.000₫
Hotline: 0984405088