MÁY TÍNH CHƠI GAME

-21% MAIN B75,Core i7 3770,RAM 8G,GTX 1050-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B75,Core i7 3770,RAM 8G,GTX 1050-2Gb

9.150.000₫
11.650.000₫
-14% MAIN B85,Core i5 4570,RAM 8G,GTX 1050-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B85,Core i5 4570,RAM 8G,GTX 1050-2Gb

8.450.000₫
9.850.000₫
-12% MAIN B85,Core i7 4770,RAM 8G,GTX 1050-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B85,Core i7 4770,RAM 8G,GTX 1050-2Gb

10.150.000₫
11.550.000₫
-18% MAIN H61,Core i5 3470,RAM 8G,GTX 1050-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN H61,Core i5 3470,RAM 8G,GTX 1050-2Gb

7.350.000₫
8.950.000₫
-24% MAIN H81,Core i3 4150,RAM 8G,GTX 1050-2G
 • Hãng: Công ty

MAIN H81,Core i3 4150,RAM 8G,GTX 1050-2G

6.750.000₫
8.850.000₫
-17% MAIN H61,Core i5 3470,RAM 16G,GTX 1050-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN H61,Core i5 3470,RAM 16G,GTX 1050-2Gb

8.250.000₫
9.950.000₫
-14% MAIN B85,Core i7 4770,RAM 16G,GTX 1050-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B85,Core i7 4770,RAM 16G,GTX 1050-2Gb

10.850.000₫
12.550.000₫
-14% MAIN B85,Core i5 4570,RAM 16G,GTX 1050-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B85,Core i5 4570,RAM 16G,GTX 1050-2Gb

9.350.000₫
10.850.000₫
-15% MAIN H61,Core i7 3770,RAM 16G,GTX 1050-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN H61,Core i7 3770,RAM 16G,GTX 1050-2Gb

9.950.000₫
11.650.000₫
-16% MAIN H61,Core i7 3770,RAM 16G,GTX 950-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN H61,Core i7 3770,RAM 16G,GTX 950-2Gb

8.950.000₫
10.650.000₫
-15% MAIN B85,Core i5 4570,RAM 16G,GTX 950-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B85,Core i5 4570,RAM 16G,GTX 950-2Gb

8.350.000₫
9.850.000₫
-14% MAIN B85,Core i7 4770,RAM 16G,GTX 950-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B85,Core i7 4770,RAM 16G,GTX 950-2Gb

9.950.000₫
11.550.000₫
-9% MAIN B75,Core i5 3470,RAM 16G,GTX 950-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B75,Core i5 3470,RAM 16G,GTX 950-2Gb

7.250.000₫
7.950.000₫
-6% MAIN H61,Core i5 2400,RAM 8G,GTX 750-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN H61,Core i5 2400,RAM 8G,GTX 750-2Gb

4.650.000₫
4.950.000₫
-9% MAIN H61,Core i5 3470,RAM 8G,GTX 750-2G
 • Hãng: Công ty

MAIN H61,Core i5 3470,RAM 8G,GTX 750-2G

5.350.000₫
5.850.000₫
-10% MAIN H81,Core i3 4150,RAM 8G,GTX 750-2G
 • Hãng: Công ty

MAIN H81,Core i3 4150,RAM 8G,GTX 750-2G

5.250.000₫
5.850.000₫
-8% MAIN H110,Chip Core i3 7100,RAM 8G,GTX 960-2G
 • Hãng: Công ty
Hotline: 0984405088