MÁY TÍNH CHƠI GAME

-4% MAIN H110,G4560,RAM 8G,GTX 750Ti-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN H110,G4560,RAM 8G,GTX 750Ti-2Gb

6.550.000₫
6.850.000₫
-3% MAIN H110,Core i3 6100,RAM 8G,GTX 750Ti-2Gb
 • Hãng: Công ty
-6% MAIN B75,Core i5 3470,RAM 8G,GTX 750Ti-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B75,Core i5 3470,RAM 8G,GTX 750Ti-2Gb

6.450.000₫
6.850.000₫
-2% MAIN B75,Core i5 2400,RAM 4G,GTX 750-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B75,Core i5 2400,RAM 4G,GTX 750-2Gb

4.850.000₫
4.950.000₫
-4% MAIN H61,Core i3 3220,RAM 4G,GTX 750-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN H61,Core i3 3220,RAM 4G,GTX 750-2Gb

4.450.000₫
4.650.000₫
-4% MAIN B85,Core i5 4570,RAM 8G,GTX 1050Ti-4Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B85,Core i5 4570,RAM 8G,GTX 1050Ti-4Gb

9.950.000₫
10.350.000₫
-4% MAIN B85,Core i5 4570,RAM 8G,GTX 950-2G
 • Hãng: Công ty

MAIN B85,Core i5 4570,RAM 8G,GTX 950-2G

7.950.000₫
8.250.000₫
-1% MAIN H81,Core i5 4460,RAM 8G,GTX 750Ti-2G
 • Hãng: Công ty

MAIN H81,Core i5 4460,RAM 8G,GTX 750Ti-2G

6.950.000₫
7.050.000₫
-2% MAIN H81,Core i5 4460,RAM 4G,GT 730-2G
 • Hãng: Công ty

MAIN H81,Core i5 4460,RAM 4G,GT 730-2G

5.450.000₫
5.550.000₫
-2% MAIN H81,Core i3 4150,RAM 8G,GTX 750Ti-2G
 • Hãng: Công ty

MAIN H81,Core i3 4150,RAM 8G,GTX 750Ti-2G

6.450.000₫
6.550.000₫
-2% MAIN H81,Core i3 4150,RAM 4G,GTX 750-2G
 • Hãng: Công ty

MAIN H81,Core i3 4150,RAM 4G,GTX 750-2G

5.250.000₫
5.350.000₫
-2% MAIN H81,Core i3 4150,RAM 4G,GT 730-2G
 • Hãng: Công ty

MAIN H81,Core i3 4150,RAM 4G,GT 730-2G

4.750.000₫
4.850.000₫
-5% MAIN H81,G3250,RAM 4G,GTX 650-2G
 • Hãng: Công ty

MAIN H81,G3250,RAM 4G,GTX 650-2G

3.750.000₫
3.950.000₫
-5% MAIN H81,G3250,RAM 4G,GTX 750-2G
 • Hãng: Công ty

MAIN H81,G3250,RAM 4G,GTX 750-2G

3.950.000₫
4.150.000₫
-5% MAIN H81,G3250,RAM 4G,GT 730-2G
 • Hãng: Công ty

MAIN H81,G3250,RAM 4G,GT 730-2G

3.650.000₫
3.850.000₫
Hotline: 0984405088