MÁY TÍNH CHƠI GAME

-17% MAIN B75,Core i7 3770,RAM 8G,GTX 1050-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B75,Core i7 3770,RAM 8G,GTX 1050-2Gb

8.850.000₫
10.650.000₫
-17% MAIN B85,Core i5 4570,RAM 8G,GTX 1050-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B85,Core i5 4570,RAM 8G,GTX 1050-2Gb

8.150.000₫
9.850.000₫
-14% MAIN B85,Core i7 4770,RAM 8G,GTX 1050-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B85,Core i7 4770,RAM 8G,GTX 1050-2Gb

9.950.000₫
11.550.000₫
-17% MAIN H61,Core i5 3470,RAM 8G,GTX 1050-2G
 • Hãng: Công ty

MAIN H61,Core i5 3470,RAM 8G,GTX 1050-2G

6.550.000₫
7.850.000₫
-25% MAIN H81,Core i3 4150,RAM 8G,GTX 1050-2G
 • Hãng: Công ty

MAIN H81,Core i3 4150,RAM 8G,GTX 1050-2G

6.650.000₫
8.850.000₫
-23% MAIN H61,Core i5 3470,RAM 16G,GTX 1050-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN H61,Core i5 3470,RAM 16G,GTX 1050-2Gb

7.650.000₫
9.950.000₫
-14% MAIN B85,Core i7 4770,RAM 16G,GTX 1050-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B85,Core i7 4770,RAM 16G,GTX 1050-2Gb

10.850.000₫
12.550.000₫
-12% MAIN B85,Core i5 4570,RAM 16G,GTX 1050-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B85,Core i5 4570,RAM 16G,GTX 1050-2Gb

8.650.000₫
9.850.000₫
-16% MAIN H61,Core i7 3770,RAM 16G,GTX 1050-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN H61,Core i7 3770,RAM 16G,GTX 1050-2Gb

8.950.000₫
10.650.000₫
-23% MAIN H61,Core i7 3770,RAM 16G,GTX 950-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN H61,Core i7 3770,RAM 16G,GTX 950-2Gb

8.250.000₫
10.650.000₫
-20% MAIN B85,Core i5 4570,RAM 16G,GTX 950-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B85,Core i5 4570,RAM 16G,GTX 950-2Gb

7.850.000₫
9.850.000₫
-18% MAIN B85,Core i7 4770,RAM 16G,GTX 950-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B85,Core i7 4770,RAM 16G,GTX 950-2Gb

9.450.000₫
11.550.000₫
-20% MAIN H61,Core i5 2400,RAM 8G,GTX 750-2Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN H61,Core i5 2400,RAM 8G,GTX 750-2Gb

4.750.000₫
5.950.000₫
-15% MAIN H61,Core i5 3470,RAM 8G,GTX 750-2G
 • Hãng: Công ty

MAIN H61,Core i5 3470,RAM 8G,GTX 750-2G

4.950.000₫
5.850.000₫
-23% MAIN H81,Core i3 4150,RAM 8G,GTX 750-2G
 • Hãng: Công ty

MAIN H81,Core i3 4150,RAM 8G,GTX 750-2G

5.250.000₫
6.850.000₫
-13% MAIN H110,Chip Core i3 7100,RAM 8G,GTX 960-2G
 • Hãng: Công ty
-18% MAIN B250,Core i7 7700,RAM 8G,GTX 1060-3Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B250,Core i7 7700,RAM 8G,GTX 1060-3Gb

13.950.000₫
16.950.000₫
-20% MAIN B250,Core i7 6700,RAM 8G,GTX 1060-3Gb
 • Hãng: Công ty

MAIN B250,Core i7 6700,RAM 8G,GTX 1060-3Gb

12.950.000₫
16.150.000₫
Hotline: 0984405088