CPU - BỘ VI XỬ LÝ

-1% Chip Core i7 8700K mới
 • Hãng: Công ty

Chip Core i7 8700K mới

7.850.000₫
7.950.000₫
-1% Chip Core i7 8700 mới
 • Hãng: Công ty

Chip Core i7 8700 mới

7.750.000₫
7.850.000₫
-1% Chip Core i7 7700K cũ
 • Hãng: Công ty

Chip Core i7 7700K cũ

6.650.000₫
6.750.000₫
-2% Chip Core i7 7700 cũ
 • Hãng: Công ty

Chip Core i7 7700 cũ

6.550.000₫
6.650.000₫
-2% Chip Core i7 6700 cũ
 • Hãng: Công ty

Chip Core i7 6700 cũ

5.550.000₫
5.650.000₫
-2% Chip Core i7 4790 cũ
 • Hãng: Công ty

Chip Core i7 4790 cũ

4.550.000₫
4.650.000₫
-2% Chip Core i7 4770 cũ
 • Hãng: Công ty

Chip Core i7 4770 cũ

4.450.000₫
4.550.000₫
-3% Chip Core i7 3770 cũ
 • Hãng: Công ty

Chip Core i7 3770 cũ

3.250.000₫
3.350.000₫
-4% Chip Core i7 2600 cũ
 • Hãng: Công ty

Chip Core i7 2600 cũ

2.250.000₫
2.350.000₫
-2% Chip Core i5 8500 mới
 • Hãng: Công ty

Chip Core i5 8500 mới

4.850.000₫
4.950.000₫
-4% Chip Core i5 8400 mới
 • Hãng: Công ty

Chip Core i5 8400 mới

4.750.000₫
4.950.000₫
-3% Chip Core i5 7500 cũ
 • Hãng: Công ty

Chip Core i5 7500 cũ

3.650.000₫
3.750.000₫
-5% Chip Core i5 7400 cũ
 • Hãng: Công ty

Chip Core i5 7400 cũ

3.550.000₫
3.750.000₫
-3% Chip Core i5 6500 cũ
 • Hãng: Công ty

Chip Core i5 6500 cũ

3.450.000₫
3.550.000₫
-3% Chip Core i5 6400 cũ
 • Hãng: Công ty

Chip Core i5 6400 cũ

3.350.000₫
3.450.000₫
-7% Chip Core i5 4570 cũ
 • Hãng: Công ty

Chip Core i5 4570 cũ

2.750.000₫
2.950.000₫
-10% Chip Core i5 3470 cũ
 • Hãng: Công ty

Chip Core i5 3470 cũ

1.750.000₫
1.950.000₫
-14% Chip Core i5 2400 cũ
 • Hãng: Công ty

Chip Core i5 2400 cũ

1.250.000₫
1.450.000₫
Hotline: 0984405088