CPU - BỘ VI XỬ LÝ

-5% Chip Core i7 8700K mới
 • Hãng: Công ty

Chip Core i7 8700K mới

9.450.000₫
9.950.000₫
-3% Chip Core i7 8700 mới
 • Hãng: Công ty

Chip Core i7 8700 mới

8.650.000₫
8.950.000₫
-6% Chip Core i7 7700K cũ
 • Hãng: Công ty

Chip Core i7 7700K cũ

7.450.000₫
7.950.000₫
-7% Chip Core i7 7700 cũ
 • Hãng: Công ty

Chip Core i7 7700 cũ

7.150.000₫
7.650.000₫
-9% Chip Core i7 6700 cũ
 • Hãng: Công ty

Chip Core i7 6700 cũ

6.250.000₫
6.850.000₫
-21% Chip Core i7 4790 cũ
 • Hãng: Công ty

Chip Core i7 4790 cũ

4.550.000₫
5.750.000₫
-23% Chip Core i7 4770 cũ
 • Hãng: Công ty

Chip Core i7 4770 cũ

4.250.000₫
5.550.000₫
-11% Chip Core i7 3770 cũ
 • Hãng: Công ty

Chip Core i7 3770 cũ

3.250.000₫
3.650.000₫
-4% Chip Core i7 2600 cũ
 • Hãng: Công ty

Chip Core i7 2600 cũ

2.250.000₫
2.350.000₫
-5% Chip Core i5 8500 mới
 • Hãng: Công ty

Chip Core i5 8500 mới

5.850.000₫
6.150.000₫
-10% Chip Core i5 8400 mới
 • Hãng: Công ty

Chip Core i5 8400 mới

5.350.000₫
5.950.000₫
-10% Chip Core i5 7500 cũ
 • Hãng: Công ty

Chip Core i5 7500 cũ

4.450.000₫
4.950.000₫
-13% Chip Core i5 7400 cũ
 • Hãng: Công ty

Chip Core i5 7400 cũ

4.150.000₫
4.750.000₫
-15% Chip Core i5 6500 cũ
 • Hãng: Công ty

Chip Core i5 6500 cũ

3.850.000₫
4.550.000₫
-12% Chip Core i5 6400 cũ
 • Hãng: Công ty

Chip Core i5 6400 cũ

3.650.000₫
4.150.000₫
-17% Chip Core i5 4570 cũ
 • Hãng: Công ty

Chip Core i5 4570 cũ

2.450.000₫
2.950.000₫
-26% Chip Core i5 3470 cũ
 • Hãng: Công ty

Chip Core i5 3470 cũ

1.450.000₫
1.950.000₫
-21% Chip Core i5 2400 cũ
 • Hãng: Công ty

Chip Core i5 2400 cũ

1.150.000₫
1.450.000₫
Hotline: 0984405088