MÁY TÍNH CHUYÊN GAME

4

Main H61,G2030,Ram 4G,VGA 730

Tình Trạng: Còn Hàng

3.900.000 ₫

4

Main H61,I3 2100,Ram 4G,GT 730

Tình Trạng: Còn Hàng

4.200.000 ₫

4

Main H61,I3 2100,Ram 4G,GTX 650

Tình Trạng: Còn Hàng

4.300.000 ₫

4

Main H61,G2030,Ram 4G,VGA 420

Tình Trạng: Còn Hàng

3.500.000 ₫

6

Main H61,I5 2400,Ram 4G,GTX 750

Tình Trạng: Còn Hàng

5.200.000 ₫

6

Main H61,I5 2400,Ram 4G,GTX 750Ti

Tình Trạng: Còn Hàng

5.800.000 ₫

6

Main H61,I3 3220,Ram 4G,GT 730-2G

Tình Trạng: Còn Hàng

4.500.000 ₫

6

Main H61,I3 3220,Ram 4G,GTX 750

Tình Trạng: Còn Hàng

4.900.000 ₫

34

Main B75,I5 3470,Ram 4G,GTX 750Ti-2G

Tình Trạng: Còn Hàng

6.900.000 ₫

may tinh manh hung 1213

Main B250,I5 7400,Ram 8G,GTX Gaming X 1060-6G

Tình Trạng: Còn Hàng

22.500.000 ₫

34

Main H81,I5 4590,Ram 4G,HD 500G,GTX 750Ti-2G

Tình Trạng: Còn Hàng

8.400.000 ₫

34

Main H81,I3 4150,Ram 4G,HD 500G,GTX 1050-2G

Tình Trạng: Còn Hàng

8.300.000 ₫

34

Main H81,I5 4460,Ram 4G,HD 500G,GTX 750-2G

Tình Trạng: Còn Hàng

7.250.000 ₫

34

Main H81,I3 4150,Ram 4G,HD 500G,GTX 750-2G

Tình Trạng: Còn Hàng

6.200.000 ₫

34

Main H81,G3250,Ram 4G,HD 500G,GTX 750-2G

Tình Trạng: Còn Hàng

5.250.000 ₫

6

Main H110,Chip G4600,Ram 8G,VGA GTX 1050

Tình Trạng: Còn Hàng

10.950.000 ₫