Giá từ 6tr đến 8tr

533

Trọn Bộ :H81,I3 4150,Ram 8G,VGA GTX 750Ti,Màn 22inch

Tình Trạng: Còn Hàng

9.500.000 ₫

533

Trọn Bộ :H81,I3 4150,Ram 4G,VGA GTX 750Ti,Màn 22inch

Tình Trạng: Còn Hàng

9.100.000 ₫

231

Trọn bộ :B75,I5 3470,Ram 4G,VGA 750, Màn 22inch

Tình Trạng: Còn Hàng

7.700.000 ₫

231

Trọn bộ :B75,I5 3470,Ram 4G,VGA 730, Màn 22inch

Tình Trạng: Còn Hàng

7.200.000 ₫

231

Trọn bộ :B75,I5 2400,Ram 4G,VGA 750, Màn 22inch

Tình Trạng: Còn Hàng

7.500.000 ₫

231

Trọn bộ :B75,I5 2400,Ram 4G,VGA 730, Màn 22inch

Tình Trạng: Còn Hàng

6.600.000 ₫

12

Trọn Bộ :H81,I3 4150,Ram 4G,VGA GTX 750,Màn 22inch

Tình Trạng: Còn Hàng

8.100.000 ₫

may tinh manh hung

Trọn bộ :B85,I5 4460,Ram 4G,HD 500G, Màn 20inch

Tình Trạng: Còn Hàng

7.500.000 ₫

may tinh manh hung

Trọn bộ :B85,I5 4460,Ram 4G,VGA GTX 750, Màn 20inch

Tình Trạng: Còn Hàng

8.200.000 ₫

may tinh manh hung

Trọn bộ :B75,I7 3770,Ram 4G,VGA 2G, Màn 20inch

Tình Trạng: Còn Hàng

7.900.000 ₫

may tinh manh hung

Trọn bộ :B75,I7 2600,Ram 4G,VGA 2G, Màn 22inch

Tình Trạng: Còn Hàng

7.600.000 ₫

may tinh manh hung

Trọn bộ :B75,I5 3470,Ram 4G,VGA 2G, Màn 20inch

Tình Trạng: Còn Hàng

6.900.000 ₫