Giá từ 4tr đến 6tr

4

Case :H81,I3 4150,Ram 4G,VGA GTX 750

Tình Trạng: Còn Hàng

6.299.000 ₫

4

Case :H81,G3220,Ram 4G,VGA GTX 750

Tình Trạng: Còn Hàng

5.299.000 ₫

may tinh manh hung

Trọn bộ :H81,I3 4150,Ram 4G,HD 250G, Màn 20inch

Tình Trạng: Còn Hàng

5.900.000 ₫

may tinh manh hung

Trọn bộ :H81,G3220,Ram 4G,HD 250G, Màn 20inch

Tình Trạng: Còn Hàng

4.800.000 ₫

may tinh manh hung

Trọn bộ :H81,G3220,Ram 4G,VGA GTX 650, Màn 20inch

Tình Trạng: Còn Hàng

5.500.000 ₫

may tinh manh hung

Trọn bộ :B75,I5 2400,Ram 4G,VGA 2G, Màn 20inch

Tình Trạng: Còn Hàng

5.800.000 ₫

may tinh choi game

Trọn bộ :B75,I3 3220,Ram 4G,VGA 2G, Màn 20inch

Tình Trạng: Còn Hàng

5.500.000 ₫

may tinh choi game

Trọn bộ :H61,I3 2100,Ram 4G,HD 250G, Màn 20inch

Tình Trạng: Còn Hàng

4.200.000 ₫

may tinh choi game

Trọn bộ :H61,I3 3220,Ram 4G,HD 250G, Màn 20inch

Tình Trạng: Còn Hàng

4.700.000 ₫

may tinh manh hung

Trọn bộ :H61,G2030,Ram 4G,VGA 2G, Màn 20inch

Tình Trạng: Còn Hàng

4.200.000 ₫

may tinh manh hung

Trọn bộ :H61,I3 3220,Ram 4G,VGA 2G, Màn 20inch

Tình Trạng: Còn Hàng

5.200.000 ₫

may tinh manh hung

Trọn bộ :H61,I3 2100,Ram 4G,VGA 2G, Màn 18.5inch

Tình Trạng: Còn Hàng

4.200.000 ₫

may tinh manh hung

Trọn bộ :H61,G2030,Ram 4G,VGA GT 630-2G, Màn 18.5inch

Tình Trạng: Còn Hàng

3.900.000 ₫