Giá từ 2tr đến 4tr

23

Trọn bộ :H61,G2030,Ram 4G,VGA 630-2G, Màn 18.5inch

Tình Trạng: Còn Hàng

4.600.000 ₫

23

Trọn bộ :H61,G2030,Ram 4G,VGA 730-2G, Màn 20inch

Tình Trạng: Còn Hàng

4.800.000 ₫

23

Trọn bộ :H61,I3 3220,Ram 4G,HD 250G, Màn 18.5inch

Tình Trạng: Còn Hàng

4.200.000 ₫

23

Trọn bộ :H61,G2030,Ram 4G,HD 250G, Màn 20inch

Tình Trạng: Còn Hàng

3.900.000 ₫

12

Trọn bộ :H61,I3 2100,Ram 4G,HD 500G, Màn 20inch

Tình Trạng: Còn Hàng

5.100.000 ₫

12

Trọn bộ :H61,I3 2100,Ram 4G,HD 250G, Màn 18.5inch

Tình Trạng: Còn Hàng

4.600.000 ₫

ban may tinh hp cu

Trọn Bộ : Dell 780, Chíp E8400, Ram 2GB, HDD 160GB

Tình Trạng: Còn Hàng

3.500.000 ₫

ban may tinh hp cu

Trọn Bộ : HP 6000 Pro, Chíp E8400, Ram 2GB, HDD 160G

Tình Trạng: Còn Hàng

3.600.000 ₫

may tinh choi game

Trọn bộ :H61,G2030,Ram 4G,HD 160G, Màn 18.5inch

Tình Trạng: Còn Hàng

4.100.000 ₫

may tinh choi game

Trọn bộ :H61,G2030,Ram 4G,HD 250G, Màn 20inch

Tình Trạng: Còn Hàng

4.400.000 ₫

may tinh manh hung

Trọn bộ :H61,G2030,Ram 4G,VGA 2G, Màn 18.5inch

Tình Trạng: Còn Hàng

4.200.000 ₫