BỘ CÂY MÁY TÍNH CŨ » Giá từ 8tr đến 10tr

533

Trọn bộ :B75,I7 3770,Ram 8G,VGA GTX 1050, Màn 22inch

Tình Trạng: Còn Hàng

12.500.000 ₫

6

Case :B85,I7 4770,Ram 8G,VGA GTX 1050

Tình Trạng: Còn Hàng

12.299.000 ₫

533

Trọn bộ :B75,I7 3770,Ram 8G,VGA GTX 750Ti, Màn 22inch

Tình Trạng: Còn Hàng

10.500.000 ₫

dsc-1140-1492330589044

Case :B85,I7 4770,Ram 8G,VGA GTX 1050TI

Tình Trạng: Còn Hàng

13.499.000 ₫

23

Trọn bộ :B85,I7 4770,Ram 4G,VGA GTX 750, Màn 20inch

Tình Trạng: Còn Hàng

11.499.000 ₫

6

Case :B85,I7 4770,Ram 8G,VGA GTX 750

Tình Trạng: Còn Hàng

10.499.000 ₫

231

Trọn bộ :B75,I7 2600,Ram 8G,VGA GTX 750Ti, Màn 22inch

Tình Trạng: Còn Hàng

9.500.000 ₫

dsc-1140-1492330589044

Case :Main B85,Xeon E3 1231V3,8G,GTX 1050TI,

Tình Trạng: Còn Hàng

16.500.000 ₫

BỘ CÂY MÁY TÍNH CŨ » Giá từ 6tr đến 8tr

231

Trọn bộ :B75,I5 3470,Ram 4G,VGA 730, Màn 22inch

Tình Trạng: Còn Hàng

7.200.000 ₫

may tinh manh hung

Trọn bộ :B75,I5 3470,Ram 4G,VGA 2G, Màn 20inch

Tình Trạng: Còn Hàng

6.900.000 ₫

231

Trọn bộ :B75,I5 2400,Ram 4G,VGA 730, Màn 22inch

Tình Trạng: Còn Hàng

6.600.000 ₫

231

Trọn bộ :B75,I5 3470,Ram 4G,VGA 750, Màn 22inch

Tình Trạng: Còn Hàng

7.700.000 ₫

may tinh manh hung

Trọn bộ :B75,I7 3770,Ram 4G,VGA 2G, Màn 20inch

Tình Trạng: Còn Hàng

7.900.000 ₫

may tinh manh hung

Trọn bộ :B85,I5 4460,Ram 4G,VGA GTX 750, Màn 20inch

Tình Trạng: Còn Hàng

8.200.000 ₫

231

Trọn bộ :B75,I5 2400,Ram 4G,VGA 750, Màn 22inch

Tình Trạng: Còn Hàng

7.500.000 ₫

12

Trọn Bộ :H81,I3 4150,Ram 4G,VGA GTX 750,Màn 22inch

Tình Trạng: Còn Hàng

8.100.000 ₫

BỘ CÂY MÁY TÍNH CŨ » Giá từ 4tr đến 6tr

may tinh choi game

Trọn bộ :H61,I3 3220,Ram 4G,HD 250G, Màn 20inch

Tình Trạng: Còn Hàng

4.700.000 ₫

may tinh manh hung

Trọn bộ :H81,G3220,Ram 4G,VGA GTX 650, Màn 20inch

Tình Trạng: Còn Hàng

5.500.000 ₫

4

Case :H81,G3220,Ram 4G,VGA GTX 750

Tình Trạng: Còn Hàng

5.299.000 ₫

may tinh choi game

Trọn bộ :H61,I3 2100,Ram 4G,HD 250G, Màn 20inch

Tình Trạng: Còn Hàng

4.200.000 ₫

may tinh manh hung

Trọn bộ :H61,I3 2100,Ram 4G,VGA 2G, Màn 18.5inch

Tình Trạng: Còn Hàng

4.200.000 ₫

may tinh manh hung

Trọn bộ :B75,I5 2400,Ram 4G,VGA 2G, Màn 20inch

Tình Trạng: Còn Hàng

5.800.000 ₫

may tinh choi game

Trọn bộ :B75,I3 3220,Ram 4G,VGA 2G, Màn 20inch

Tình Trạng: Còn Hàng

5.500.000 ₫

may tinh manh hung

Trọn bộ :H61,I3 3220,Ram 4G,VGA 2G, Màn 20inch

Tình Trạng: Còn Hàng

5.200.000 ₫